اسراف در نان را بايد به عنوان يك عيب ملي نگاه كنيم .
شرکت بازرگانی نرگس شرق

مجموعه ای مستعد و توانا به نام بازرگانی نرگس شرق شکل گرفت و هدف از تشکیل ای مجموعه به چند مورد میتوان اشاره کرد :
1-استفاده بهینه از پتانسیل های داخل کشور جهت ارتقا و سوددهی ، هم به اشخاص حقیقی و هم به اشتخاص حقوقی
2- ارتباط با منابع خارجی جهت واردات و صادرات و ارز آوری به داخل کشور و استفاده از منابع مالی و اعتباری
3- شناساندن توانمندیهای داخل کشور به خارج از کشور
4- بالابردن سطح کمی و کیفی کالاها جهت دقت در صادرات و واردات
5- جذب نیروهای جوان و متعهد جهت پیشرفت کارها و اشتغال زایی این نیروها

جدیدترین محصولات
نسخه جدید وب سايت شرکت بازرگانی نرگس شرق بر روی اینترنت قرار گرفت.
وب سايت 2 زبانه / فارسی و انگلیسی
نسخه جدید وب سايت شرکت بازرگانی نرگس شرق بر روی اینترنت قرار گرفت . دامنه اصلی این شرکت NargesCo.Com می باشد.